Klubmøde 4. februar 2024

Udgivet 05-02-2024, tags: Klubnyt |

Der var cirka 50 fremmødte medlemmer til stede ved mødet, som foregik i Smedjen.

 

Værdier og visioner: Hvad kendetegner den bedste rideklub?

Vi lavede en fælles brainstorm, hvor der var rigtig mange ideer og holdninger til, hvad den gode rideklub består af. 

 

Overordnet var der følgende temaer i prioriteret rækkefølge (baseret på afstemning om vigtighed). Under hvert tema var der mange fokuspunkter, som kendetegner den gode rideklub. Der var mange gengangere, men herunder er alle de forskellige tanker om, hvad der udgør en god (den bedste) rideklub samlet. 

 

Vi tog et spadestik dybere på nogle af emnerne - nemlig arrangementer, faciliteter og services. Konkrete ideer til forbedring står derfor længere nede.

 

1. Fokus på hestene i rideskolen

 • Fold til rideskolehestene i hverdagen (evt. i samarbejde med Fagskolen)
 • Sikre bedst mulige hestemateriale
 • En velfungerende rideskole med gode rideskoleheste
 • God skoling af nye heste og ponyer
 • Velfærd for rideskolens heste og ponyer
 • Sikre god bund i boksen til hestene
 • Ingen brug af sporer i rideskolen og pisk kun med instruks fra underviser
 • Daglig tjek af rideskoleheste af personale
 • En voksen der er ansvarlig for sommerfold og ved problemer med rideskolehestene

  

2. Hestevelfærd i højsæde

 • Vi bør have retningslinjer for "ordentlig ridning”
  • Hvad ønsker vi ikke at se i klubben?
  • Hvordan er voksne gode forbilleder for vores børn og unge?
 • Gode forhold for hestene
 • Fokus på korrekt irettesættelse uden brug af vold
 • Regler for foldtid
 • Stillingtagen til ordentlig management


3. God adfærd og tone

 • Foreningssind → at man selv bidrager hvad man kan for at vi har en god rideklub
 • Alle hilser på alle og gør deres for et rart miljø
 • Overholdelse af lukketider og regler
 • En klub hvor man hepper på hinanden og vil hinanden det bedste
 • Åbenhed overfor nye ideer
 • Rummelighed og respekt for forskelligheder
 • Imødekommenhed og positivitet over for ideer, forslag og meninger
 • Kammeratskab, sammenhold, fællesskab og venlighed
 • Ordentlighed
 • Tal pænt til hinanden både børn og voksne og også ved kritiske spørgsmål og både på skrift og i tale
 • Smil til hinanden
 • Sammenhold: Ingen sladder og mudderkastning
 • Tillid til hinanden og den valgte bestyrelse
 • Vær mod andre som du ønsker andre er mod dig - hils, vis respekt, vær hjælpsom, lav en god stemning
 • Bedre sammenhold på tværs af privat og rideskole
 • Husk at klubben favner bredere end kun dem der “bor” på stedet
 • Ingen mobning
 • Tag hensyn til dem, der rider undervisning
 • Hele klubben skal tilgodeses - både opstaldere, rideskole, personale og folk udefra
 • Klare retningslinjer for samtaler/advarsler og opsigelser
 • Ingen management by fear


4. Fokus på tryghed og sikkerhed

 • Vi skal være tydelige omkring regelsæt i stald og klub
 • Forsikring af rideskolehjælpere på lige fod med personale
 • Klare regler for rideskolens hjælpere
 • Klare regler for fold (sikkerhedsmæssigt forsvarligt)
 • Sikkerhedssko til rideskolens hjælpere
 • Klare regler for boksopsigelse
 • Information og gennemsigtighed fra bestyrelsen
 • Forældre skal føle sig sikre på, at deres børn bliver godt behandlet i klubben
 • Klare procedurer for hvad man gør ved fald af hest, hjertestop mm.


5. Ridemæssig faglighed

 • Stævner er en vigtig del af klubben
 • Det er vigtigt at vi har beridere og beriderelever
 • Professionalisme og høj faglighed omkring heste og ridning
 • Undervisning på forskellige niveauer både elite og hobbyrytter
 • Sparring og god undervisning på stedet: 360 graders sparring omkring hest og rytter
 • Et sted hvor man kan indfri sine ambitioner
 • Mulighed for at dygtiggøre sig uanset økonomisk status
 • Fokus på bredden
 • Godt fagligt uddannet personale og undervisere


6. Aktiviteter med og om heste

 • Vi skal udbyde aktiviteter om hesten, der ligger uden for almindelig rideundervisning
   

7. Fokus på børn og unge

 • Vi skal have særligt fokus på børn og unge
 • Inkludere forældre til børn i rideskolen
 •  

8. En klub med frivillighed og fællesskab

 • Vi skal tage godt imod nye ryttere - eksempelvis med en mentor-ordning og henvisning til materiale for nye ryttere
 • Prioritere klubhygge
 • inddrage hele klubben i det frivillige fællesskab
 • Fælles ansvar for at klubben fungerer
   

9. Alkoholkultur

 • Flere ønskede udeladelse af alkohol (Baileys i kaffen) til stævner, da det opleves utrygt

 

10. Ikke-hesterelaterede aktiviteter

 • Vi skal have et stærkt fællesskab med arrangementer der ikke nødvendigvis handler om heste. Ønsker uddybes længere nede
   

11. Gode faciliteter og ydelser til rimelige priser

 • Overskriften her var overordnet gode faciliteter til rimelige priser. Ønsker uddybes længere nede
 • Vi skal sikre et godt forløb for vores praktikanter

 

Hvad kan vi gøre bedre?

Arrangementer

Under ønsker til arrangementer kom følgende ideer og ønsker til både nye arrangementer og ønske om bibeholdelse af eksisterende i prioriteret rækkefølge:

 • Kurser i horsemanship 
 • Ryttermærkedage eller ryttermrækeweekender som socialt arrangement
  • For eksempel hvert halve år med masser af ponytid
 • Klubmøder/staldmøder (med plads til at snakke om vigtige ændringer som eksempelvis prisstigninger
 • Programridning for dommer i dressur for både parter og private
 • Clinics med folk udefra
 • 2 årlige kursusweekender - 1 i spring og 1 i dressur
  • Kurser/clinics ved tidligere beriderelever
  • Kursus/clinic f.eks. over en weekend ved prof. springtræner/berider
 • Rideture til skov og strand (samlet flok både private og rideskole)
 • Banetræning i spring
 • Træningsstævner i spring også for parter i rideskolen
 • Workshops ved eksempelvis dyrlæge eller massør om hestens anatomi og hestesygdomme
 • Kurser i frivillighed (så man får et klart billede af hvad det indebærer)
 • Massagekursus
 • Ridelejr for voksne (gerne blandet rideskole og privat) med fællesspisning mm.
 • Ridelejr for børn (både rideskole og privat)
 • Talentudvikling
 • Børnevenligt besøg af smed, hvor børnene kan lære om hestens hove
 • Flere kurser i eksempelvis grooming, trailerlæsning mm.
 • Staldteori for børn/rideskole
 • Fællesspisning sammen med tema-aften om noget hestefagligt
 • Bowling, skøjtehal, bio, restaurant mm.

Services

 • Springhold for rideskole-elever
 • En alternativ springberider
 • Gøre plads til særlige ønsker/tilkøb
 • Vand på foldene (evt. palletanke så man selv kan fylde op)
 • Et system til poletkøb, så man ikke skal forstyrre/lede efter personale
 • Bedre muligheder for enetimer for rideskolen
 • Fuldfoder 4x dagligt
 • Hø 3x dagligt
 • Personalet tjekker krybbe og vandkop for hestepærer
 • Mulighed for indluk om eftermiddagen i weekender (og ikke kun til middag)
 • Bedre kalenderstyring

 

Faciliteter

 • Nyt springmateriel - vandgrav, fyld mm.
 • Inddrage skab i gangen i sadelrummet til garderobe til overtøj eller knager til overtøj andetsteds
 • Tørrerum til våde ting både i privatstald og rideskole
 • Udbedring af huller i veje
 • Aitomatisk dørlukning til sadelrum
 • Opvarmet sadelrum til dækner
 • Bedre pleje af udendørsarealer
 • Bedre samarbejde med øvrige brugere omkring brug af haller
 • Varme i rytterstuen
 • Fikse stikkontakter i rytterstuen, så de virker
 • Mulighed for at bruge Smedjen som rytterstue eller bedre rytterstue
 • Sørge for at vandspiltovet ikke bliver oversvømmet så ofte
 • Piskeholder i Rød Hal, så de ikke ligger på barrieren
 • Holde vej og gangarealer rene
 • Familieopholdsrum i forbindelse med rideskoleundervisning. Eksempelvis med tonede ruder og lyddæmpning og lidt legetøj/bøger
 • sadler der passer til børnenumser og børnebenlængder
 • Nye bogstaver i Gul Hal
 • Et system der sikrer max 2 timer på sandfold
 • Dræning af folde
 • Sørge for at tage ikke er utætte
 • Affugter i Stenladen
 • Hyppigere/bedre harvning af baner
 • Vedligehold af den store springbane når udendørssæson kommer
 • Bedre vanding og harvning af Blå Hal
 • Porte der kan lukkes til stalden 
 • Flere spejle i alle haller med mulighed for afdækning
 • Flere redskaber til jordarbejde

Vores sponsorer