Særligt for pensionærer

Når du står opstaldet i Aarhus Rideklub, har du mulighed for at få undervisning hos vores undervisere på stedet.

Vi underviser både i spring og dressur, og du kan vælge at få eneundervisning, dele en undervisningstime med en anden pensionær eller danne et hold med tre eller flere andre pensionærer. Undervisning aftales med den enkelte underviser.

Derudover har vi en række tillægsydelser, som du kan vælge at gøre brug af – herunder mulighed for at leje din egen fold, få din hest trukket ud/ind, leje af dækkenholder og hø-plads mm.

Vi har desuden nogle regler på stedet, som du bedes overholde.

Orden og sikkerhed

 1. Du skal kende klubbens generelle retningslinjer – herunder om sikkerhed – se dem under Ny i Aarhus Rideklub
 2. Det er ikke tilladt at have ting/høposer på de små staldgange, samt at blokere for døre med kæder, reb, sten el. lign., da det er flugtveje/nødudgange. Herunder er det ikke tilladt at hænge noget /skrue noget fast på boksens front af hensyn til sikkerhed og personalets arbejdsvilkår. Tingene vil blive fjernet uden ansvar.
 3. Vand må kun bruges i vandspiltovet, da gulvet bliver glat.
 4. Eget hø må ikke opbevares på staldgangen, og foder skal opbevares i lukkede beholdere.
 5. Vandspiltovet skal rengøres efter brug, dvs. at gødning, sand, jord og andet skal fjernes, inden du forlader det.
 6. Sko og søm skal i trækassen til formålet. Sprøjter ol. skal tømmes, inden de smides i skraldespanden. Kanyler skal i en kanylebeholder eller afleveres på apoteket og må aldrig smides i skraldespanden. Det er ejeren af den pågældende hest/pony der er ansvarlig for, at oprydningen finder sted.
 7. Det er ikke tilladt at opbevare medicin i stalden ud over hestens behandlingsperiode - tom emballage og medicinrester fjernes fra stalden, når man er færdig med at medicinere
 8. Det er ikke tilladt at medbringe og eller bruge eget strøelse
 9. Det er ikke tilladt at personer under 18 år trækker med eller håndterer hingste – det gælder både pony og hest.
 10. Det er ikke tilladt at påføre giftige produkter inde i stalden - dette gælder også fluespray
 11. Al kørsel med hesten til og fra matriklen skal dokumenteres med CHR-nummer - der findes en bog til formålet i chefberiderens sadelrum
 12. Ved akutte spørgsmål eller udfordringer, bedes du kontakte staldvagten. Navnet på staldvagten findes på døren til sadelrummet i AAR stalden. 
 13. Åbningstiderne skal respekteres.

Indeklima

 • Sidedørene på gang 7 og 8 i Aarhus-stalden skal altid være lukkede.
 • Sidedøren på gang 1 i Aarhus-stalden skal altid, så vidt vejret tillader det, stå åben pga. af heste med luftvejsproblemer.
 • Det er muligt for pensionærerne på de øvrige gange at lave aftaler omkring døren på deres egen gang – man blander sig ikke i aftaler for de andre gange.

Brug af faciliteter

 1. Du kender klubbens ridebane- og sikkerhedsregler – se dem under Ny i Aarhus Rideklub
 2. Der skal altid fjernes klatter på sandfolden, inden du tager din hest ind.
 3. En boks giver ret til placering af ét staldskab på en, af klubben anvist, plads. 
 4. Sadelrummene aflåses om natten og udstyr opbevares på eget ansvar
 5. Hver boks giver ret til brug af en sadelbom, en trensepind, opstilling af et skab på max 60 x 60 cm, samt en hylde i containeren. Boksnummer angiver, hvilken sadelbom, trensepind samt plads i containeren, man har ret til at bruge. 
 6. En boks-reservation giver ikke ret til opbevaringsplads.
 7. AAR forbeholder sig ret til at fjerne sadler, trenser og skabe, som ikke er anbragt i overensstemmelse med de gældende staldregler.
 8. Halm forefindes kun som tilskud til stråfoder og må ikke bruges som strøelse.
 9. Det er ikke tilladt at bruge eget strøelse.
 10. Der må ikke muges ud i de sorte spande, som er placeret på staldgangen, de er udelukkende beregnet organisk affald fra staldgangen og vandspiltovet.
 11. Sko og søm skal lægges i de dertil indrettede trækasser på staldgangen.
 12. I tilfælde af skader på inventaret, skal du kontakte personalet, og oplyse om den aktuelle skade.
 13. Eget hø skal placeres på de anviste høpladser. Brugerne skal selv holde orden.
 14. Dækkener henvises til dækkenrummet. I tilfælde af venteliste, skal dækkener opbevares på egen skabsplads eller i containeren. Der må max hænge to dækner på dækkenholderne ad gangen for at dæknerne kan tørre.
 15. Ridestøvler opbevares i reolen i sadelrummet eller i containeren.
 16. Hestetrailere kan efter forudgående aftale med Vilhelmsborg parkeres på den store P-plads. Kontakt Vilhelmsborg tlf. 86 93 72 45 eller mail mf@vilhelmsborg.dk

Ormestrategi

 1. Det er et krav, at opstaldede heste tjekkes for orm og behandles med ormekur jf. dyrlægens anbefaling mindst en gang årligt.
 2. Ønsker man yderligere prøver, kan dette aftales indbyrdes pensionærer imellem.

Vores sponsorer